15. SELEPE

Selepe.jpg

Sabuk ikan pinggang sebagai hiasan pinggang laki-laki maupun perempuan (dedara samawa). Ikat pinggang ini memiliki fungsi tersendiri dan tidak hanya sebagai hiasan pinggang semata namun juga berfungsi untuk mempererat dan menahan kain kre alang yang di gunakan. Hiasan pinggang ini juga di fungsikan untuk tatakan atau menyelipkan kris atau pedang bagi pengantin laki-laki. Sabuk ikat pinggang dikenal dengan istilah Selepe, dan ada juga yang menyebutkan pending (ikat pinggang). Model gambar selepe ini didominasi oleh warna merah dan dihiasi oleh kuningan degan menggunakan motif loto enga istilah sumbawa mengatakan motif bunga yang menjalar. Motif loto engal merupakan salah satu motif yang kerap muncul dan banyak digunakan sehingga menjadi ciri khas tersendiri bagi warga sumbawa.


Kunjungan : 204
Kategori : Pakaian
Share :

Komentar :