16. TANGKIL

Tangkil_.jpg

Tangkil merupakan sebuah wadah yang terbuat dari kuningan, wadah ini biasanya kerap disuguhkan untuk hidangan kerajaan dan tamu kehormatan. Tangkil juga digunakan sebagai properti dalam sebuah karya tari tau samawa yaitu tari nguri. Tarian ini diciptakan khusus sebagai tari persembahan atau tari penyambutan bagi tamu kehormatan. Tari nguri menggunakan tangkil sebagai simbol keramah-tamahan dedara suku samawa dalam menyambut kedatangan tamu-tamu kehormatan.


Kunjungan : 144
Kategori : Pakaian
Share :

Komentar :